30 maart 2023

29 maart 2023

Nieuwe features:

Het forfait limiet is aangepast tot 300 euro.
In de Design App worden de Marge, Subtotaal, Korting, BTW en het Totaal automatisch herberekend als items in het design aangepast worden. Zonder dat er op herberekenen gedrukt hoeft te worden.

Bug fixes:

Een probleem met het updaten van de efficiëntie van een omvormer in een design is nu opgelost.
Een probleem waardoor inactieve omvormers als nog in een design terecht konden komen is opgelost.
Een probleem met het berekenen van het potentieel voor oost west oriëntaties is opgelost.
Een probleem waardoor bij een nieuw dakvlak geen omvormers werden toegevoegd is opgelost.
Een probleem waardoor een leeg oppervlak niet van grote veranderd kon word is opgelost.
Een probleem waardoor een huisnummer niet correct gevuld werd in de Scan App is opgelost.
Een fout waardoor bepaalde items niet gekloned konden worden is opgelost.

Terug naar Release Notes