Verbeterde dakvlakken

10 januari 2022

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook informatie over bouwwerken, obstakels en begroeiing zijn bekend met het AHN.

In het nieuwe jaar maken we in Quickr Scan en Design App gebruik van de nieuwe AHN4 data zodat je direct kunt profiteren van de grotere mate van nauwkeurigheid en actualiteit van deze data. Tevens hebben we onze algoritmes ook weer verbeterd.

Voorheen maakte je gebruik van AHN3 data, nu dus AHN4. Dit zijn de verschillen tussen AHN3 en AHN4:

  • De inwinperiode (de periode waarin de metingen zijn uitgevoerd) is korter (2020-2022) in tegenstelling tot AHN3 (2014-2019), waardoor de data dus actueler is;De puntdichtheid is hoger (10-15 pt/m2 in grote delen van Nederland en in de randstad 20-25 pt/m2 tegen 6-8 pt/m2 voor AHN3). Kortom kleine details zijn beter zichtbaar in de data;
  • Qua classificatie van de puntenwolk zijn marginale veranderingen aangebracht. Dat valt vooral op als je de puntenwolken zelf gebruikt (de LAZ bestanden). Bij het gebruik van de grids (DTM en DSM) is deze verandering niet/nauwelijks zichtbaar.

Het voordeel dat je ervaart van AHN4 is dat de legplannen nauwkeuriger zullen zijn omdat de hoogtemetingen nauwkeuriger zijn uitgevoerd. Dit hebben we voor je kunnen realiseren door gebruik te maken van een bron met een resolutie die twee keer hoger is (van 50cm resolutie naar 25cm resolutie in AHN 4). Verder is er nog een voordeel dat je zult ervaren, namelijk dat de dakvlakken nu in veel meer gevallen nagenoeg geheel overheen komen met de luchtfoto van 2020/2021. Wij hebben dit kunnen realiseren door onze algoritmes te verbeteren.

In onderstaande afbeelding ziet je 3 kleurvlakken. De data van het groene en blauwe vlak zijn reeds beschikbaar in AHN4. Het zwarte gebied volgt medio april en is tot die tijd dus nog AHN3.

Vraag demo aan
Kosteloos en geheel vrijblijvend.

Terug naar Nieuws