bulk

Bulk Scan App

22 maart 2022

De Bulk Scan App stelt je in staat om met minimale input snel inzicht te krijgen in zonnestroomkansen voor een of meerdere ontwerpen voor een compleet adressenbestand. De dakvlakken worden automatisch ge├»dentificeerd voor elk adres uit het bestand. De dakvlakken kunnen tevens door jou gefilterd worden op door jou ingestelde criteria m.b.t. bijvoorbeeld dakoppervlak of…
Lees meer