Privacy

  • Gecertificeerd
  • Bespaar 90% op tijd en kosten
  • Integreer naadloos met andere bedrijfssoftware

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Informatie die we verzamelen en ons gebruik van die informatie kan uit de volgende typen gegevens bestaan:

Cookies

Wanneer u novasole.nl bezoekt, verzenden we een of meer cookies naar uw computer of andere apparaat. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren, om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan en gebruikerstrends bij te houden, zoals de manier waarop wordt gezocht.

Logbestandgegevens

Wanneer u novasole.nl via een browser, toepassing of andere client opent, slaat de webserver automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een service, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser of uw account kan worden herkend.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u via ons aanvraag- of contactformulier een e-mail naar novasole verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren. We kunnen uw e-mailadres of andere gegevens gebruiken om u berichten over onze services te sturen. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.