Als je een Pro of hoger abonnement bij ons afneemt en jouw account beschikt over een Admin rol dan heb je toegang tot de Statistieken. Je kunt met deze rapportage pagina inzicht verkrijgen in de opvolging van uw gegeneerde leads, zowel in absolute alsmede in relatieve getallen. Per campagne of per gebruiker/ account. Dit levert je als beheerder veel waardevolle stuurinformatie op. De uitkomsten die hier worden getoond zijn volledig gebaseerd op de status wijzigingen van jouw Contacten. Zie het Logboek voor meer detail informatie.

Wat laat de Status cirkeldiagram mij zien?

Hier zie je in één oogopslag de relatieve verdeling van jouw leads over de statussen. Zo krijg je direct zicht in waar het in het proces mogelijk vastloopt. Als je de knop Staafdiagram selecteert, krijg je inzicht in de absolute aantallen per status. Gebruik de keuzelijst rechtsbovenin de Status diagram om de rapportage over de periode uit te breiden naar afgelopen maand, kwartaal, jaar of 5 jaar.

Wat betekent de Gemiddelde tijd per status?

Hier krijg je inzicht in de gemiddelde duur van de status waarin een lead zich begeeft. Ook weer zijn deze gemiddeldes afhankelijk van de periode die je hierbij geselecteerd hebt. Zodra je deze periode uitbreidt, wordt de gemiddelde duur over een groter aantal leads opnieuw berekend.

Is de Conversie klanten niet dezelfde grafiek als die van het Dashboard?

Waar het Dashboard je de conversie laat zien van het aantal Scan App bezoekers dat haar gegevens achterlaat (en daarmee een lead/ contact wordt). Toont deze grafiek hoeveel van deze leads/ contacten de laatste status bereiken. Tezamen heb je dan inzicht in het aantal bezoekers dat je naar de Scan App weet te trekken tot aan het verwelkomen van een nieuwe klant. Cruciale info om jouw sales proces te optimaliseren. Selecteer de Lijndiagram om inzicht te verkrijgen in de relatieve conversiecijfers. En selecteer rechtsbovenin in deze diagram een andere periode om de getallen af te zetten over een langere periode.

Wat valt er zoal te Ranken?

Het antwoord hierop is heel kort: Jouw gebruikers. Met deze diagram kun je de prestaties van jouw gebruikers/ accounts aan de hand van de drie overige diagrammen met elkaar vergelijken. En inzicht verkrijgen in wie er het beste en wie er het minst op deze drie parameters presteert. Ook hier geldt weer dat met een andere selectie rechtsbovenin in deze diagram de ranking over een andere periode wordt herberekenend.