De Scan App v1 is bedoeld om in drie eenvoudige stappen inzicht te geven in de zonnestroomkansen voor één ontwerp voor één adres. De stappen zijn als volgt:

(1) Zoek locatie: Hier voer je de postcode en het huisnummer in.

(2) Selecteer dakvlak: Hier selecteert je een of meerdere dakvlakken waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.

(3) Specificeer verbruik: Hier voer je het verbruik in. Vervolgens wordt de besparing op het ingevoerde adres direct berekend.