Sneltoetsen in de Design App

CTRL + Z = ongedaan maken
CTRL + Y = opnieuw uitvoeren
CTRL + D = paneel selectie klonen
CTRL + C = paneel selectie kopieren
CTRL + V = gekopieerde panelen plakken
DELETE = geselecteerde paneel of dakvlak punt verwijderen
ESC = fullscreen mode uitzetten
Pijlen (link en rechts) = paneel draaien
Plus (+) = map inzoomen
Min (-) = map uitzoomen
B = afstand meten mode
SHIFT bij dakvlak tekenen = maakt 90 graden lijn