Een campagne is een aparte setup van producten, diensten, aannames en Applicaties om een specifieke zonnepanelen-propositie op ieder gewenst adres door te kunnen rekenen. Om te voorkomen dat je bij de instellingen van de afzonderlijke Applicaties telkens dezelfde handelingen moet verrichten kunt dit op campagne-niveau instellen. Een Campagne is onderverdeeld in Instellingen en Voorwaarden.

Wat kunt u met ‘Postcodegebieden’?

Als je het gebruik van de Applicaties buiten een bepaald postcodegebied wilt kunnen inperken, voer je hier alleen die postcodegebieden in die van toepassing mogen zijn. Klik op de  om een postcodegebied te kunnen selecteren. Via de open invoervelden kun je het bereik verder inperken of anders benamen.

Bevestig jouw wijziging door op de  en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om jouw actie te annuleren. Wil je de postcodegebieden teniet doen? Selecteer dan de . en bevestig door op de te drukken.

Waaraan kunnen ‘Criteria’ worden gesteld?

In principe kunnen aan allerlei zaken bepaalde criteria worden gesteld. Als jouw wens er niet tussen staat, neem dan contact met support@novasole.nl om deze mogelijk toe te laten voegen.

Criteria

Vooralsnog kun je kiezen uit de criteria die beperkingen instellen op het ‘Aantal panelen’, ‘Dakpotentieel’ en / of ‘Totale dakoppervlak’. Klik op de  om een nieuw criterium toe te voegen. Maak jouw keuze uit de opties van de eerste keuzelijst.

Vergelijking

De opties ‘Groter dan’, ‘Groter dan of gelijk aan’, ‘Gelijk aan’, ‘Niet gelijk aan’, ‘Kleiner dan’ en ‘Kleiner dan of gelijk aan’ uit deze keuzelijst bepalen hoe de waarde uit het daaropvolgende invoerveld in relatie tot de Criteria geïnterpreteerd moet worden. Bijvoorbeeld, als het ‘Aantal panelen’ + ‘Groter dan’ + 6 moet zijn, toont de (Bulk) Scan App alleen uitkomsten van systemen die 7 of meer panelen bevatten.

Waarde

Voer hier de waarde in het open invoerveld. De invoer van een waarde is verplicht, refererend aan de *.

Bevestig de wijzigingen door op de en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om jouw actie te annuleren. Wil je de ingevoerde criteria teniet doen? Selecteer dan de .

Let op! Criteria kunnen gestapeld of naast elkaar van toepassing zijn. Selecteer respectievelijk in het eerste geval in de eerste keuzelijst ‘En’ en in het tweede geval de optie ‘Of’.

Wat kun je met ‘Kortingen’?

Als je standaard in de Applicaties een korting wilt toepassen dan kun je deze hier, evt. inclusief voorwaarden, opvoeren.

Minimum Waarde

Indien jouw korting een ondergrens heeft dan bepaalt deze waarde de minimumwaarde.

Maximum Waarde

Indien jouw korting een bovengrens heeft dan bepaalt deze waarde maximumwaarde.

Bevestig de wijziging door op de  en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om jouw actie te annuleren. Wil je een korting teniet doen? Selecteer dan de  en bevestig door op de te drukken.