Wanneer je een nieuw product toevoegt aan het Assortiment van een campagne ziet je initieel alleen product generieke velden. Afhankelijk van de categorie die je selecteert, worden deze velden uitgebreid met product specifieke invoervelden. Hier bespreken we alleen de product specifieke invoervelden. Meer info over de generieke velden tref je hier.

Zonnepanelen

Bij een zonnepaneel (categorie: poly kristallijn paneel, dunne film paneel en mono kristallijn) worden op dit moment meer invoervelden getoond dan nu nog door Quickr worden gebruikt. We gaan hier dan ook alleen op deze noodzakelijke invoervelden in. Alle overige invoervelden kun je voor nu dus als niet relevant beschouwen.

Mechanische gegevens

Lengte: De lengte van het zonnepaneel in milimeters (mm).

Breedte: De breedte van het zonnepaneel in milimeters (mm).

Diepte: De diepte/ hoogte van het zonnepaneel in milimeters (mm).

Gewicht: Het gewicht van het zonnepaneel in kilogram (kg).

Technische gegevens

Nominaal vermogen: Het maximaal haalbare vermogen dat wordt bereikt onder optimale condities zijn (zoals een optimale hellingshoek van 36 graden, de zon loodrecht op het paneel, geen bewolking en een celtemperatuur niet hoger van 15graden);

Spanning (in Voltage): De spanning die het paneel levert in het MPP-punt onder STC;

Stroom (in Ampère): De stroom die het paneel levert in het MPP-punt onder STC;

Nullastspanning: De spanning die wordt gehaald als het zonnepaneel in de volle zon staat, op de juiste schuine hoek en aangesloten is op het system. De nullastspanning is altijd groter dan de nominale spanning;

Kortsluitstroom: De maximale stroom die het paneel kan leveren;

Module-efficiëntie: Geeft aan hoeveel energie van licht door zonnepanelen in elektriciteit kan worden omgezet. Hoe hoger dit getal, hoe meer rendement een zonnepaneel geeft.

Temperatuur coëfficiënten

In de berekeningen van Quickr worden bij iedere opgevoerde locatie de maandelijkse en langjarige gemiddelde klimaatdata verzameld. Om hiermee de prestaties van de specifieke zonnepanelen op een bepaald dakvlak te kunnen berekenen. De prestaties van zonnepanelen zijn namelijk sterk onderhevig aan de temperatuur en instraling. De temperatuur coëfficiënt van een zonnepaneel geeft aan in welke mate de prestaties achteruit gaan naarmate de temperatuur toeneemt. Raadpleeg de product- of datasheet van jouw zonnepanelen om de benodigde informatie te kunnen achterhalen.

Pmpp: De temperatuur coëfficiënt van het zonnepaneel als het in zijn Maximum Power Point (mpp) actief is.

Paneel-opmaak

Voor een zo realistische weergave van het uiterlijk van een zonnepaneel op een dak in de Design App heb je hier de mogelijkheid om de cel structuur definiëren.

Vermogensgarantie

Voor een zo realistisch beeld van de toekomstige opbrengsten kun je hier de vermogensgarantie van een zonnepaneel opvoeren. De berekening van de jaarlijkse opbrengsten volgt dan de mate van degradatie (indien aanwezig) van deze afgegeven garantie. Klik op de om een eerste garantiejaar op te voeren. In veel gevallen is dit al direct jaar nul, waarbij afgegeven garantie 98% is. Indien de garantie lineair is, hoeft je alleen nog het laatste jaar van de vermogensgarantie i.c.m. het afgegeven percentage op te voeren.

Productrelaties

Met de Productrelaties kun je vooraf definiëren met welk type omvormers het zonnepaneel in de berekeningen standaard gecombineerd moet worden. Wat je hiermee bereikt is dat in de Apps bij de samenstelling van het zonnestroom systeem gekeken wordt welke omvormer het beste bij het berekende aantal zonnepanelen. Dit gebeurt o.b.v. het matchen van het vermogen van de zonnepanelen met dat van de omvomer, daarbij rekeninghoudend met een eventueel opgevoerde dimensioneringsfactor. Selecteer de individuele omvormers onder het tekstvak om deze in relatie tot het zonnepaneel te brengen.

Omvormers

Ook bij de omvormers (categorie: omvormer, boost converter en micro-omvormer) worden op dit moment meer invoervelden getoond dan daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de berekeningen in Quickr. We gaan hier dan ook alleen op deze noodzakelijke invoervelden in. Alle overige invoervelden kun je voor nu dus als niet relevant beschouwen.

Technische gegevens

DC schakeling: Hier heb je een tweetal opties, serieel of parallel. Seriële omvormers zijn omvormers voor zonnepanelen die in serie met elkaar geschakeld zijn. Kies parallel als de omvormers in staat zijn te anticiperen op intensieve schaduwvorming (≥20%) op de zonnepanelen. In de regel zijn dit SolarEdge of soortgelijke boost converter/ optimizer systemen of micro-omvormers van Enphase bijvoorbeeld. Quickr selecteert deze omvormer oplossingen automatisch bij ≥20% schaduw, indien aanwezig in jouw assortiment uiteraard.

Dimensioneringspercentage: Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van het vermogen van de omvormer gebruikt kan worden om het totale Wp vermogen van de zonnepanelen op aan te sluiten. Dit betreft dus de AC/DC-verhouding.

EU efficiëntie: Het percentage dat aangeeft hoe efficiënt de omvormer de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormt naar wisselspanning.

Aantal MPPT: het aantal MPPT (deze zorgen ervoor dat het potentieel van het paneel maximaal wordt benut onder verschillende weersomstandigheden);

Minimale MPPT DC spanning: De drempelwaarde/-spanning waarop de MPPT aangaat;

Maximale MPPT DC spanning: Maximale voltage spanning die de MPPT kan hebben;

Maximale MPPT DC stroom: De stroom die loopt op het MPPT;

Productrelaties

Boost converters/ optimizers vormen geen gelijkstroom om naar wisselspanning. Hiervoor is een afzonderlijke/ centrale omvormer nodig. Met Productrelaties kun je aangeven welke boost converters moeten worden gecombineerd met deze afzonderlijke/ centrale omvormer. Selecteer de gewenste boost converters onder het tekstvak om deze in relatie met de omvormer te brengen.

Montagematerialen

Met de geschikbare velden bij montagematerialen (categorie: montagemateriaal hellend dak, montagemateriaal plat dak, montage open veld en draagconstructie) zijn alle mogelijke opstellingen van zonnepanelen te maken.

Materiaal kenmerken

Hellingshoek: De hoek waaronder de zonnepanelen op vlakke ondergronden bijv. platte daken geheld worden. Bij een montagemateriaal hellend dak wordt standaard de helling van het dak genomen en kun je deze waarde op nul zetten.

Opstelling: Hier definieert je hoe de zonnepanelen opgesteld moeten worden. Je hebt hier een tweetal opties: portrait of landscape. Oftewel staand / verticaal of liggend / horizontaal.

Aantal gestapelde rijen: Hier definieer je het aantal lagen waarmee de zonnepanelen gestapeld moeten worden.

OostWest opstelling: Helt het montagemateriaal de zonnepanelen direct en tegenovergesteld tegen elkaar dan vink je deze optie aan.

Dakbedekking: Een keuzelijst waar nu nog niets mee gedaan wordt.

Gekoppeld: Montagematerialen die de verschillende rijen zonnepanelen verbinden met dwarsliggers, waardoor een aanzienlijk lichter systeem op een dak geplaatst kan worden.

Kolomafstand: Afstand tussen de verticale kolommen aan gekoppelde zonnepanelen.

Rijafstand: Afstand tussen de horizontale rijen aan gekoppelde zonnepanelen.

Monitoring

Onder monitoring (categorie: communicatie kaart, communicatie display, communicatie gateway en monitoring portal) worden alle producten geschaard die een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de opbrengsten van de zonnepanelen.

Max. aantal verbindingen: Het maximale aantal omvormers dat met de monitoringsoplossingen verbonden kan worden.