Quickr genereert jouw legplan aan de hand van jouw campagne- en pakketinstellingen. Zo liggen bijvoorbeeld de panelen op een schuin dak standaard in portret of landscape opstelling.  

Dit kan je eenvoudig aanpassen van portret naar landscape of vice versa door de montagematerialen aan te passen. Maar wát nou als je een combinatie wil maken van portret en landscape panelen op één dakvlak?  

1. Kies ‘voeg toe’ in de toolbar links in de design app (zwart vierkant met grijs kruis) en selecteer het dakvlak waar je panelen in een andere oriëntatie aan toe wil
voegen.
2. Voeg 1 paneel toe aan het legplan (plek maakt niet uit)
3. Kies nogmaals ‘voeg toe’, (dit is nu een blauw vierkant met een grijs kruis)
4. Selecteer nu met de muis het paneel dat je zojuist hebt toegevoegd. Onder de toolbar links verschijnen nu nog een aantal buttons.
5. Kies nu de button “voeg als nieuwe groepen toe” (grijs vierkant met een pijl die naar links en rechts wijst). In het legplan verandert niets, maar in de productregels
onder het legplan is een extra groepsnummer verschenen met 1 paneel hierin.
6. Pas het montagemateriaal dat gebruikt wordt in dit groepsnummer aan van portret naar landscape, of vice versa om de opstelling te veranderen.
7. Een pop up verschijnt met de vraag ‘herbereken legplan’.
a. Wanneer je na de herberekening meer dan 1 paneel in de nieuwe groep krijgt, kan je de panelen die overlappen met de originele panelen één-voor-één selecteren en verwijderen. (dit kan voorkomen wanneer bij het starten van de scan of het design geen verbruiksgegevens zijn meegegeven)
8. Kies wederom ‘voeg toe’ in de toolbar links in de design app (zwart vierkant met grijs kruis) en selecteer het nieuwe dakvlak. Je kunt het paneel nu uitbreiden met extra panelen.
9. Kies nogmaals ‘voeg toe’, (dit is nu een blauw vierkant met een grijs kruis) om te stoppen met het toevoegen van panelen.
10. Selecteer eventueel de panelen om ze iets te verplaatsen en uit te lijnen.