Configuraties betreffen een tweetal onderdelen. Als eerste de configuraties van de ‘Applicaties’ of kortweg Apps die geactiveerd zijn bij een campagne, maar tevens ook de ‘Aannames’ voor een juiste financiële doorrekening van de geadviseerde zonnestroom systemen.

De configuratie van de Scan App is onderverdeeld in een tab ‘Instellingen’ en een tab voor de ‘Opmaak’. In dit artikel gaan we dieper in op de onderliggende onderdelen van ‘Opmaak’.

Wat kan ik met de onderdelen van ‘Emailberichten’?

Als je na het downloaden van de Quick scan in de Scan App, ook de Quick scan als PDF wilt emailen naar de bezoeker dan kun je hier configureren. Het onderwerp pas je aan in ‘Onderwerp Scan Email’, het bericht zelf in ‘Body Scan Email’ en eventuele bijlages van dit emailbericht kun je hier ook direct uploaden. Heb je het ‘Toon hulpvenster’ geactiveerd, dan raden wij je aan hetzelfde te doen voor  ‘Onderwerp Hulp Bevestiging Email’ en ‘Body Hulp Bevestiging Email’ zodat de hulpvrager ook een nette email ontvangt.

Wat is de betekenis van ‘CSS’?

In eerste instantie betekent CSS Cascading Style Sheets, dit is een programeer taal om de opmaak/stijl aan te passen van de HTML code.
Als je de Scan App dus meer in lijn wilt brengen met het design van jouw website of sommige informatie wilt verbergen dan heb je met dit tekstvak de mogelijkheid om de verschillende HTML-objecten met CSS een eigen styling mee te geven.

Hoezo ‘Versiebeheer’?

De Scan App kan in iedere website verankerd worden door gebruik te maken van een iFrame. Een stukje code die vergelijkbaar is aan dat van een YouTube filmpje. Je treft hier voor de twee versies van de Scan App twee stukjes iFrame code aan. Activeer de versie naar keuze. Kopieer en plak de volledige iFrame code op een webpagina en je bent up-and-running. De code is responsive dus je hoeft het formaat van het iFrame niet aan te passen. Voor versie 2 van de Scan App is er nog een optie om het selecteren van de dakvlakken na de eerste stap te activeren.

Wat kan ik met het tekstvak van ‘Download geslaagd pagina’?

De Download geslaagd pagina is de laatste pagina van de Scan App die bezoekers te zien krijgen als de download/ aanvraag succesvol is afgerond. Je hebt hier twee opties als u de teksten danwel de opmaak wilt kunnen aanpassen. Optie 1 is door gebruik te maken van de bijbehorende invoervelden uit het onderstaande ‘Teksten’ gedeelte, pas je eenvoudig de inhoud van de teksten aan. De opmaak blijft hier behouden. De tweede optie is gebruik te maken van het tekstvak uit het Download geslaagd pagina. Hierin kun je de opmaak als de teksten aanpassen door hier de gewenste HTML-code in te voeren.

Wat betekent het kopje ‘Teksten’?

Hier heb je de mogelijkheid om zelf alle teksten aan te passen die in de Scan App getoond worden.