Configuraties betreffen een tweetal onderdelen. Als eerste de configuraties van de ‘Applicaties’ of kortweg Apps die geactiveerd zijn bij een campagne, maar tevens ook de ‘Aannames’ voor een juiste financiële doorrekening van de geadviseerde zonnestroom systemen.

De configuratie van de Scan App is onderverdeeld in een tab ‘Instellingen’ en een tab voor de ‘Opmaak’. In dit artikel gaan we dieper in op de onderliggende onderdelen van ‘Instellingen’.

Wat is de betekenis van de ‘Configuratie’ onderdelen?

Hiermee kunt u de basis functionaliteiten van de Scan App naar eigen had zetten. Onderstaand de betekenis van de keuzemogelijkheden die u hierin heeft. Vink de optie aan als u deze functionaliteit wenst:

Campagne

De campagnenaam waarin de Scan App actief is.

Particulier

Als u de Scan App alleen of ook wilt inzetten voor particulieren.

Zakelijk

Als u de Scan App alleen of ook wilt inzetten voor zakelijk en grootzakelijke partijen.

Legplan

Als u wilt dat de Scan App het automatisch gegenereerde legplan in de laatste stap toont.

Download PDF

Als u wilt dat de Scan App na invoer van de contactgegevens de Quick scan in PDF-formaat teruggeeft.

Verzend email

Als u wilt dat de Scan App de Quick scan na invoer van de contactgegevens naar de bezoeker wordt gemaild.

Let op! Voor het verzenden van emails zijn gegevens van een ‘Uitgaande server (SMTP)’ vereist (zie onderstaand onderdeel). Bekijk daarnaast vooral ook hoe u het ‘Emailbericht’ kunt opmaken in ‘Opmaak’ van de Scan App.

Toon hulpvenster

Als u wilt dat bezoekers van de Scan App in iedere stap van de Scan App de mogelijkheid hebben om via een formulier een vraag te stellen. Bekijk vooral ook hoe u het ‘Emailbericht’ kunt opmaken in ‘Opmaak’ van de Scan App.

Toon opmerkingenveld

Een extra en variabel tekstveld bij het invullen van de contactgegevens. Dit tekstveld kan gebruikt worden om bezoekers een opmerking bij de download te laten plaatsen of om bezoekers te verplichten een bepaalde tekst in te voeren, bijvoorbeeld een kortingscode. Bekijk in het laatste geval dan ook ‘Verplichte waarde opmerkingenveld’.

Verplichte waarde opmerkingenveld

Voer hier de waarde in waar de invoer van het ‘Opmerkingenveld’ aan moet voldoen.

Telefoonnummer verplicht

Als u wilt dat het telefoonnummer als een verplicht veld wordt gezien bij het invullen van de contactgegevens.

Publiekelijk toegankelijk

Als u de toegang tot de Scan App al dan niet publiekelijk/ voor iedereen wilt maken. Indien u niet wilt dat uw Scan App via de URL toegankelijk is, moet u deze optie niet aanvinken en kan de Scan App alleen via een login met een ‘Account’ worden geraadpleegd.

KvK koppeling

Om de invoer van de contactgegevens voor zakelijke bezoekers te vergemakkelijken kunnen de specifieke bedrijfsgegevens van deze bezoeker met deze optie vooraf worden ingevuld.

Let op! Hier zijn maandelijkse verbruikskosten van de KvK aan verbonden. Om hier gebruik van te kunnen maken, zult u een account bij de KvK aan moeten vragen. U ontvangt dan een KvK API Key die onder de campagnenaam bij ‘Campagnes’ kan worden opgevoerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u wilt dat bezoekers u bij het invullen van de contactgegevens toestemming geven om hen aanmelden voor uw nieuwsbrief.

Dakrand afstand schuine daken

Als u wilt dat er bij schuine daken met meer dan 30 cm van de dakrand moet worden gerekend dan voert u hier uw gewenste afstand in centimeters in.

Omleidings-URL

Hier vult u de URL in waarnaar een bezoeker geleid moet worden, als deze in de Template een aanvraag heeft bevestigd.

Toon bezoekersteller

Met de bezoekersteller kunt u bezoekers in de eerste stap van de Scan App aangeven hoe vaak uw tool al door anderen gebruikt is. Dit soort sociale bewijslast uitingen dragen bewezen bij aan het verhogen van uw conversie-aantallen.

Toon recente download pop-up

Met de recente download pop-up geeft u bezoeker in de laatste stap van de Scan App inzicht in het gedrag van andere bezoekers die hun gegevens hebben achtergelaten en een download hebben verricht. Dit soort sociale bewijslast uitingen dragen bewezen bij aan het verhogen van uw conversie-aantallen.

Waarom heb ik ‘Google Tag Manager’ nodig om de statistieken in Google Analytics te bekijken?

Door de Javascript en HTML code van Google Tag Manager toe te voegen aan de instellingen van de Scan App kunt u het gedrag van bezoekers in de Scan App bekijken in Google Analytics. Dit kan voor u interessante informatie opleveren om de conversie in de Scan App en daarmee het succes van uw campagnes te vergroten. Voor zowel de Scan App V1 en V2 hebben we een Tags, Trigger en Variables template op verzoek voor u beschikbaar. Mail hiervoor naar support@novasole.nl.

Let op! laat de <!– Google Tag Manager –>, <script> en <noscript> tags achterwege!

Wat wordt er bedoeld met ‘Pakketkeuze’?

Hier kunt u aangeven welke pakketten getoond moeten worden in de Scan App. De pakketten definieert u per campagne onder ‘Campagnes’.

Moet ik iets met het onderdeel ‘Financiering’?

Als u bezoekers van de Scan App alleen of ook de optie wilt geven om het voorgestelde systeem gefinancierd te krijgen, maakt u hier een keuze uit de mogelijkheden. Betreft uw aanbod alleen een koopoptie, dan kunt u dit onderdeel overslaan. Zijn de resultaten niet zoals u ze graag zou willen zien? Stel uw vraag aan support@novasole.nl.

Wat is een ‘Uitgaande server (SMTP)’ en wat doet deze?

Hier voert u voor het verzenden van alle gedownload Quick scans naar uw bezoekers bij voorkeur een eigen emailadres in. Deze gevraagde instellingen zijn niet anders dan worden gevraagd bij het toevoegen van een emailadres aan een mailprogramma. Heeft u niet de mogelijkheid om een eigen emailadres hiervoor aan te maken dan bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van onze relay/ SendGrid API server. U vindt hier meer informatie over het instellen van de SMPT.  Indien u er niet uitkomt kunt u altijd mailen naar support@novasole.nl.

Wat wordt er bedoeld met ‘Templates’?

Een template is een Word-bestand die de opmaak van de Quick scan/ PDF bepaalt. Klik op de quick edit om uw Word-bestand te uploaden. Selecteer de om uw bestand op uw systeem te selecteren. U heeft de keuze om desgewenst ieder pakket en/ of doelgroep een andere template te geven. Selecteer hiervoor de gewenste opties uit de keuzelijsten nadat u een template heeft geselecteerd. Wilt u niet met meerdere templates werken, selecteer dan N.A. Klik tenslotte op om de quick edit te sluiten. Klik op ‘Opslaan’ om de upload te bevestigen. Door op de onder de tabel van de templates te klikken, voegt u een nieuwe template toe. En voor meer informatie over het opmaken van de Word bestanden raadpleeg hier onze kennisbank artikelen over ‘Mergefields’.

Tenslotte, vergeet niet na iedere wijziging, of het nu om een upload gaat of deactivatie van een functionaliteit, de nieuwe configuratie op te slaan door op ‘Opslaan’ te klikken.