Wat is de definitie?

Letterlijk betekenen mergefields samenvoegvelden die je aan de Word-documenten/ templates toegevoegt om het document te personaliseren met de berekende gegevens uit Quickr. Mergefields zijn in Word gemarkeerd door « dubbele punthaken » en veranderen in een tekst of waarde door er een specifiek gegevensveld uit Quickr aan te koppelen. Bekijk hier de lijst met meest gebruikte mergfields.

Hoe mergfields toe te voegen?

Het toevoegen van de gewenste samenvoegvelden gaat als volgt:

1. Plaats de cursor op de plek van het Word-document/ de template waar je de waarde of de tekst van het gegevensveld wilt invoegen.

Let op!
Plaats geen samenvoegvelden in de kop- of voettekst. Deze leest Microsoft Word niet uit.

2. Ga bovenaan in het lint van Word naar de tab “Invoegen”.
3. Klik rechts in het lint op “Snelonderdelen” en vervolgens op “Veld…”.
4. Zoek links in het scherm dat opent naar het veld “MergeField”.
5. Vul bij “Veldnaam” de naam van het samenvoegveld in, bijvoorbeeld scan[0].refid om het referentienummer te tonen.

Let op!
Vul bij de veldnaam enkel het gegeven in, dus niet { MergeField Gegevensveld }. Deze variant is voor HTML-sjablonen. Microsoft Word voegt de { accolades } en de tekst “MergeField” automatisch toe op de achtergrond. Tevens in het Word-document zichtbaar te maken door tegelijk op ALT+F9 in te drukken (ook weer ALT+F9 om het beeld terug te draaien).

Hoe dynamische tabellen met mergefields toe te voegen?

Voor het genereren van dynamische tabellen werkt het iets anders. Volg allereerst gewoon de 5 stappen zoals hierboven beschreven, nadat je een tabel aan het Word-document heeft toegevoegd. Het Gegevensveld moet bij tabellen alleen vooraf gegaan worden door een “TableStart:” in de eerste cel van de eerste rij én kolom en worden afgesloten met een “:TableEnd” in de eerste cel van de eerste rij en laatste kolom. In de tussenliggende cellen voert je in de mergefield de naam van het kolomveld in.