Beschikbare mergefields

In onderstaand overzicht tref je de meest gebruikte mergefields en hun betekenis aan.

MergefieldBetekenis
:
Referentie
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].refId
Betekenis:
referentienummer
:
Mergefield:
scan[0].uniqueId
Betekenis:
uniek identificatie nummer van Quickr
:
Klantgegevens
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].customer.organization
Betekenis:
bedrijfsnaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.entity
Betekenis:
organisatievorm van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.customertype
Betekenis:
particuliere = 1 of zakelijke = 2 contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.prefix
Betekenis:
voovoegsel van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.firstName
Betekenis:
voornaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.insertion
Betekenis:
tussenvoegsel van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.lastName
Betekenis:
achternaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.street
Betekenis:
straatnaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.number
Betekenis:
huisnummer van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.additive
Betekenis:
toevoeging van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.postalcode
Betekenis:
postcode van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.place
Betekenis:
plaats van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.email
Betekenis:
email adres van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.telephone
Betekenis:
telefoonnummer van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.vat
Betekenis:
btw-nummer van de organisatie van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.remarks
Betekenis:
belangrijke opmerkingen over de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[0].customer.invoice.accountholder
Betekenis:
Naam van rekeninghouder
:
Mergefield:
scan[0].customer.invoice.iban
Betekenis:
IBAN van de rekeninghouder
:
Mergefield:
scan[0].customer.invoice.termofconditions
Betekenis:
Akkoord met Algemene voorwaarden
:
Mergefield:
scan[0].customer.invoice.automaticdebit
Betekenis:
Akkoord met automatische incasso
:
Locatiegegevens
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].location.bagid
Betekenis:
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) identificatie nummer
:
Mergefield:
scan[0].location.address.street
Betekenis:
straatnaam
:
Mergefield:
scan[0].location.address.postalCode
Betekenis:
postcode
:
Mergefield:
scan[0].location.address.houseNumber
Betekenis:
huisnummer
:
Mergefield:
scan[0].location.address.additive
Betekenis:
eventuele toevoeging bij huisnummer
:
Mergefield:
scan[0].location.latitude
Betekenis:
breedtegraad
:
Mergefield:
scan[0].location.longitude
Betekenis:
lengtegraad
:
Mergefield:
scan[0].location.purpose
Betekenis:
bestemming
:
Mergefield:
scan[0].location.energylabel
Betekenis:
huidige energielabel
:
Afbeeldingen
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
Image:scan[0].Pdok
Betekenis:
legplan op luchtfoto
:
Mergefield:
Image:scan[0].Layout
Betekenis:
legplan op luchtfoto
:
Mergefield:
Image:scan[0].Roofsurfaces
Betekenis:
dakvlakken op luchtfoto
:
Mergefield:
Image:scan[0].Roadmap
Betekenis:
legplan op wegenkaart
:
Mergefield:
Image:scan[0].RoadmapXL
Betekenis:
vergroot legplan op wegenkaart
:
Mergefield:
Image:scan[0].kWhMonthGraphImage
Betekenis:
opbrengsten eerste jaar lijn grafiek
:
Mergefield:
Image:scan[0].residualDebtGraphImage
Betekenis:
restschuld looptijd staaf diagram
:
Mergefield:
Image:scan[0].BAG
Betekenis:
luchtfoto van pand inclus. pandcontouren
:
Mergefield:
Image:scan[0].Obstacles
Betekenis:
luchtfoto van pand inclus. no-go zones
:
Mergefield:
Image:scan[0].IntensiveShadow
Betekenis:
legplan op luchfoto inclus. de schaduwverliezen
:
Mergefield:
Image:scan[0].StringplanImage
Betekenis:
legplan op luchtfoto waarop het stringplan is af te leiden door gekleurde zonnepanelen
:
Mergefield:
Image:extraImage1, Image:extraImage2, Image:extraImage3, Image:extraImage4
Betekenis:
extra geüploade afbeeldingen
:
Kerngetallen
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.vatrefundnetprice
Betekenis:
netto prijs van het zonnestroomsysteem na BTW teruggave
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.power
Betekenis:
totale vermogen van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.nrofpv
Betekenis:
aantal geadviseerde zonnepanelen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.maxnrofpv
Betekenis:
maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.horizon
Betekenis:
looptijd waarover de opbrengsten en kosten van het zonnestroomsysteem berekend moeten worden
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.payback
Betekenis:
terugverdientijd van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.roi
Betekenis:
rendement op de investering volgens IRR methodiek
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eta
Betekenis:
systeemefficiëntie ratio van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.rentpermonth
Betekenis:
huur per maand
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.leasepriceannuitysinglepermonth
Betekenis:
leasebedrag per maand met annuïtaire aflossing enkelvoudige rente
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.leasepriceannuitycompoundpermonth
Betekenis:
leasebedrag per maand met annuïtaire aflossing meervoudige rente
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.leasepricelinearfirstmonth
Betekenis:
leasebedrag per maand met lineaire aflossing
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.performanceindicatorbuy
Betekenis:
prestatie index investering bij koop
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.performanceindicatorlease
Betekenis:
prestatie index investering bij lease of huur
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kwh1yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kwh10yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kwh25yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.roofkwh1yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.roofkwh10yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.roofkwh25yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eur1yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eur10yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eur25yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.freepower
Betekenis:
de horizon minus de terugverdientijd
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.co21yr
Betekenis:
totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.co225yr
Betekenis:
totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.service1yr
Betekenis:
totale kosten voor diensten aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.service25yr
Betekenis:
totale kosten voor diensten aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.pvkwhprice
Betekenis:
netto aanschafprijs zonnestroomsysteem gedeeld door totale opbrengsten in kWh is de prijs per kWh voor het opwekken van de zonnestroom
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.years
Betekenis:
lijst met alle jaren waarover de opbrengsten en kosten zijn berekend
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kwhs
Betekenis:
lijst met alle opbrengsten in kWh per jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.costs
Betekenis:
lijst met alle kosten in euro's per jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.revenues
Betekenis:
lijst met alle opbrengsten in euro's per jaar
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.savings
Betekenis:
lijst met alle besparingen in euro's per jaar (opbrengsten minus kosten)
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumproduction
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh over de gehele looptijd
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumcosts
Betekenis:
totale kosten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumcostslease
Betekenis:
totale kosten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumrevenues
Betekenis:
totale opbrengsten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumrevenueslease
Betekenis:
totale opbrengsten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumsavings
Betekenis:
totale besparingen in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.cumsavingslease
Betekenis:
totale besparingen in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.depreciation
Betekenis:
afschrijvingspercentage die meerjarig in mindering kan worden gebracht op de aanschafprijs
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.usagesingle
Betekenis:
het jaarlijkse elektriciteitsverbruik enkel tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.usagelow
Betekenis:
het jaarlijkse elektriciteitsverbruik laag tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.usagehigh
Betekenis:
het jaarlijkse elektriciteitsverbruik hoog tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale1
Betekenis:
energiebelasting tarief die u over t/m 10.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale2
Betekenis:
energiebelasting tarief die u over meer dan 10.000 t/m 50.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale3
Betekenis:
energiebelasting tarief die u over meer dan 50.000 t/m 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalee
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale4
Betekenis:
energiebelasting tarief die u over meer dan 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.co2factor
Betekenis:
aantal kilogram CO2 dat vermeden wordt per opgewekte kWh
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.correctionamountfeedinmodel
Betekenis:
correctie op het basisbedrag voor alle opgewekte elektriciteit die aan het net geleverd wordt
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.correctionamount
Betekenis:
correctie op het basisbedrag voor alle opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eiaminprice
Betekenis:
minimale hoogte van het investeringsbedrag om van de EIA gebruik te kunnen maken
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eiaminpower
Betekenis:
minimale vermogen van het zonnestroom systeem om in aanmerking van de Energieinvesteringsaftrek (EIA) te komen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eianetpriceadvantage
Betekenis:
percentage van het investeringsbedrag dat als aftrekpost mag worden opgegegeven
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.eia
Betekenis:
netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Energie Investerings Aftrek kan worden aangevraagd
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kia
Betekenis:
netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Kleinschaligheids Investerings Aftrek kan worden aangevraagd
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.isde
Betekenis:
netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Investeringssubsidie Duurzame Energie kan worden aangevraagd
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.sdeendterm
Betekenis:
looptijd van de SDE++
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.energytaxinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de energiebelasting tarieven
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.subsidy
Betekenis:
netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.kwhsubsidy15yr
Betekenis:
totaalbedrag dat over de looptijd van 15 jaar aan SDE++ subsidie kan worden ontvangen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.correctionamountinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van het correctiebedrag niet-netlevering
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.correctionamountfeedinmodelinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van het correctiebedrag netlevering
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricesinglemeter
Betekenis:
de leveringsprijs van elektriciteit bij een enkele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricedoublemeterhigh
Betekenis:
de leveringsprijs van elektriciteit hoog tarief bij een dubbele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricedoublemeterlow
Betekenis:
de leveringsprijs van elektriciteit laag tarief bij een dubbele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale1
Betekenis:
opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over t/m 10.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale2
Betekenis:
opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 10.000 t/m 50.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale3
Betekenis:
opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 50.000 t/m 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale4
Betekenis:
opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.maintenance
Betekenis:
begrote kosten voor het onderhoud van het zonnestroom systeem gedurende de gehele looptijd van de berekening
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricesinglemeterinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs enkel tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricehighinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs hoog tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.gridpricelowinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs laag tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintariffinflation
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen enkel tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintariffinflationhigh
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen hoog tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintariffinflationlow
Betekenis:
jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen laag tarief
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.sdeamount
Betekenis:
hoogte van het Stimulering Duurzame Energie+ (SDE+) basisbedrag
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.sdepower
Betekenis:
hoeveelheid vermogen om in aanmerking te kunnen komen voor SDE+
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintariff
Betekenis:
tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een enkele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintariffhigh
Betekenis:
hoog tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een dubbele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.feedintarifflow
Betekenis:
laag tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een dubbele meter
:
Mergefield:
scan[0].keyfigures.selfconsumption
Betekenis:
percentage zelfconsumptie van de opgewekte opbrengsten
:
Profielgegevens
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].profile.organisation
Betekenis:
organisatienaam van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.fullname
Betekenis:
statutaire bedrijfsnaam van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.gender
Betekenis:
geslacht van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.firstname
Betekenis:
voornaam van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.insertion
Betekenis:
tussenvoegsel van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.lastname
Betekenis:
achternaam van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.address
Betekenis:
adres van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.postalcode
Betekenis:
postcode van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.place
Betekenis:
vestigingsplaats van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.country
Betekenis:
land van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.telephone
Betekenis:
telefoonnummer van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.email
Betekenis:
e-mailadres van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.website
Betekenis:
website van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.iban
Betekenis:
IBAN nummer van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.coc
Betekenis:
KvK nummer van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.terms
Betekenis:
verwijzing naar de algemene voorwaarden van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.margin
Betekenis:
marge op de producten van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profile.warranty
Betekenis:
garantietermijn van het profiel
:
Mergefield:
scan[0].profilelogo
Betekenis:
verwijzing naar het logo van het profiel
:
Systeemdata
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.netprice
Betekenis:
nettoprijs van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.grossprice
Betekenis:
brutoprijs van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.discount
Betekenis:
korting op het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.vatamount
Betekenis:
totale BTW bedrag van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.vatrefund
Betekenis:
totale BTW teruggave bedrag (totale BTW bedrag minus forfait)
:
Mergefield:
scan[0].pvsystem.batterytax
Betekenis:
totale belastingafdracht voor de toepassing van batterijen
:
Klimaatdata
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[0].climate.ghi
Betekenis:
jaarlijkse instraling op een horizontaal vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie
:
Mergefield:
scan[0].climate.goi
Betekenis:
jaarlijkse instraling op een optimaal georiënteerd vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie
:
Mergefield:
scan[0].climate.at
Betekenis:
gemiddelde luchttemperatuur in graden Celcius op de opgegeven locatie

Beschikbare dynamische tabellen

Naast deze lijst aan mergefields, bestaat er ook de mogelijkheid om dynamische tabellen aan uw template toe te voegen. Onderstaand treft u een overzicht van de tabellen waaruit u kunt kiezen.

TabelnamenBetekenisKolomvelden
Tabelnamen:
scan[0].Surfaces
Betekenis:
eigenschappen van de geselecteerde dakvlakken. Enkel te gebruiken in de Scan Apps
Kolomvelden:
Id, Roofpotential, Area, Inclination, Orientation, ShadowLoss, NrOfPv, MaxNrOfPv, MountingPV (landscape/portrait)
Tabelnamen:
scan[0].ItemGroupSurfaces
Betekenis:
eigenschappen van de panelen uit de verschillende groepen. Enkel te gebruiken in de Design App
Kolomvelden:
Id, Roofpotential, Area, Inclination, Orientation, ShadowLoss, NrOfPv, MountingPV (landscape/portrait)
Tabelnamen:
scan[0].PvSystem
Betekenis:
eigenschappen van het geadviseerde zonnestroomsysteem opgesomd per groep
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT, AppearanceId
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemByType
Betekenis:
eigenschappen van het geadviseerde zonnestroomsysteem samengevoegd per producttype
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT, AppearanceId
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemModules
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde zonnepanelen
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AppearanceId
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemInverters
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde omvormer(s)
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemMountings
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde montagematerialen
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AppearanceId
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemBatteries
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde batterij
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemMonitoring
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde monitoring oplossing
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemBallastAnchoring
Betekenis:
eigenschappen van de geadviseerde hoeveel ballast of type verankering
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml
Tabelnamen:
scan[0].PvSystemOther
Betekenis:
eigenschappen van de overig categorie
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml
Tabelnamen:
scan[0].CostsRevenues
Betekenis:
alle jaarlijkse opbrengsten, kosten en besparingen voor de duur van de horizon
Kolomvelden:
Year, KWh, Cost, CostLease, Revenue, Saving, SavingLease, SelfConsumption, ResidualDebt